Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παράλληλα με τις τηλεκπαιδεύσεις, δημιουργήσαμε μαθήματα στην e-τάξη και στην e-me.

Η κυψέλη μας στην e-me

Κατεθύναμε τους γονείς μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου με διαμοιρασμό οθόνης για τον τρόπο εγγραφής τους, τουλάχιστον για όσους δεν το είχαν ήδη κ’ανει, αλλά και με προσωπικά μηνύματα με οδηγίες, προκειμένου να εγγραφούν στο Πανελήνιο Σχολικό Δίκτυο και να εντοπίσουν το σχολείο και το τμήμα μας με τα μαθήματά μας. Για κάθε θεματική που προσεγγίζαμε ανατρούσαμε υλικό, όπως συνδέσμους διαδικτύου, παιχνίδια για εμπέδωση σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και κάποια φύλλα εργασίας για να μην χάσουντα παιδια την επαφή με το χαρτί και το μολύβι.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0.

Αφήστε μια απάντηση