17η Νοέμβρη

Στην ηλικία αυτή τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν πολλές έννοιες. Η επιλογή και ο εστιασμός που επιλέγουμε με την κυρία Βιβή είναι η κατανόηση των εννοιών «Δημοκρατία» και «Δικτατορία». Σε αυτό μας βοηθάει πολύ το βιβλίο της Κ. Αρμενιάκου «Η κυρά Δημοκρατία». Ένα υπέροχο βιβλίο μιας συναδέρφου νηπιαγωγού.

Μπορείτε να το βρείτε και on line:

https://www.youtube.com/watch?v=7CnQBtohpEc

 

Το βιβλίο μάς δίνει αφορμές για πολλά πράγματα,

όπως η παρακάτω ομαδική εργασία με τις παλάμες των παιδιών.

 

Ομαδική με βάση το γνωστό τραγούδι.

 

Περιστεράκι με μήνυμα ειρήνης