28η Οκτώβρη

Αφού προσεγγίσαμε τις έννοιες του πολέμου και τις ειρήνης και αφηγηθήκαμε στα παιδιά τι γιορτάζουμε την 28η Οκτώβρη λίγες μέρες μετά προχωρήσαμε σε ατομικές και ομαδικές εργασίες