Τα λαϊκά παιχνίδια

Στην τάξη σήμερα παρουσιάσαμε στα παιδιά τον πίνακα του συλλέκτη παιχνιδιών και ζωγράφου Χατζηκυριάκου Γκίκα.

 

Τα παιδιά παρατηρούν τον πίνακα και καθε ένα τον περιγράφει στους άλλους. Τί είναι  όλα αυτά και ποιος ασχολούνταν με αυτά; Είναι παιχνίδια από πιο παλιά χρόνια. «Από τα χρόνια που οι άνθρωποι πίστευαν στους 12 θεούς του Ολύμπου;»

Συγκρίνουμε τα παιχνίδια που μέχρι τώρα μάθαμε ότι έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα με αυτά του πίνακα. Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές.

Διαβάζουμε μαζί τον τίτλο που έδωσε ο ζωγράφος στο δημιούργημά του.