Πολυτεχνείο

Η επέτειος της 17ης Νοεμβρίου 1973 και οι έννοιες Δημοκρατία και δικτατορία ήταν πάντα λίγο δύσκολο να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητές από τα νήπια .

Ωστόσο, ένα μοναδικά γραμμένο βιβλίο, κατά την άποψή μου , » Η κυρά Δημοκρατία» , της Κ. Αρμενιάκου, δίνει τόσο όμορφα τις δύο αυτές έννοιες καθώς τις προσωποποιεί, ώστε το τι ακριβώς γιορτάζουμε την ημέρα αυτή γίνεται κατανοητό ακόμη και στους μεγαλύτερους .

κατάλογοςΠαρουσιάστηκε το βιβλίο στα παιδιά και, όπως πριν από καθε ανάγνωση, τα παιδιά διατύπωσαν υποθέσεις  για το περιεχόμενό του μόνο από την εικονα του εξώφυλλου. Έπειτα, μιλήσαμε για το εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο του βιβλίου αναλύοντας τις πληροφορίες που μας δίνει το καθένα (τίτλος, συγγραφέας, εικονογράφος, εκδοτικός οίκος καθώς και περίληψη,άλλοι τίτλοι βιβλίων της ίδιας σειράς).

Διαβάσαμε, λοιπόν, την ιστορία, την αναδιηγηθήκαμε, ταξινομήσαμε τα στοιχεία της κυρά Δημοκρατίας και τις Ρίας της Δικτατορίας κι έπειτα τα παιδιά ζωγράφισαν την κυρά Δημοκρατία, όπως εκείνα την φαντάζονταν σε ανοιχτό φύλλο εργασίας.

Η Τσεπούλα και ο Κουμπαράκος

¨Διαβάσαμε¨ από το διαδίκτυο την ιστορία της Τσεπούλας και του Κουμπαράκου

(http://www.slideshare.net/kikh/h-14973427),

αναδιηγηθήκαμε την ιστορία βλέποτας μόνο τις εικόνες

και τα παιδιά διατύπωσαν τις απόψεις τους για το τί προτίθενται να κάνουν με τα χρήματα

που συγκεντρώνουν  ή θα συγκεντρώσουν στο δικό τους κουμπαράκο !

Παροτρύναμε τα παιδιά να φέρουν την επόμενη ημέρα το δικό τους κουμπαρα, αν , βεβαίως, είχαν !

Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν τους φίλους της κυρίας αποταμίευσης – Τσεπούλα και Κουμπαράκο -όπως εκείνα

ήθελαν σε ανοιχτό φύλλο εργασιών .

Αποταμίευση

31 Οκτωβρίου , ημέρα της αποταμίευσης , και δε θα μπορούσαμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη !

Με τη διδακτική στρατηγική του καταιγισμού ιδεών παρακινήσαμε τα παιδιά να διατυπώσουν τις δικές τους υποθέσεις για το τί είναι αποταμίευση και πώς γίνεται .

Σημειώσαμε τις κυριάρχες λέξεις και παίξαμε με τη συμπλήρωση του πίνακα αναφοράς «διαβάζοντας» και

αντιστοιχώντας την κάθε λέξη με την όμοιά της.

πίνακας αναφοράς IMG_20141030_104543