Σύνδεσμοι

Διαχείριση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

26 Νοέμβριος 2010

Έρευνες σχετικές με την γραφή και την κατανόηση των αριθμών.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά ηλικίας 5-6

χρονών ως προς την ικανότητα τους να διαβάζουν και

γράφουν αριθμούς, έδειξε ότι τα παιδιά καταφέρνουν να

διαβάσουν καλύτερα από ότι να γράψουν αριθμούς.

Η   αναγνώριση   αποτελεί   μια   γενικότερη   ανθρώπινη

ικανότητα και τα μικρά παιδιά μπορούν να αντιληφθούν

το πλήθος μιας συλλογής με 1  ή 2  και αργότερα με 3

αντικείμενα πριν μάθουν να μετρούν

Οι διδακτικές προτάσεις για την εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών

Προτείνουν δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους

μαθητές και είναι συνδεδεμένες με την πραγματικότητα

τους.

Τα παιδιά  χρησιμοποιούν μια ποικιλία υποστηρικτικού υλικού

πραγματικού (δάχτυλα, κυβάκια, lego, ράβδους, άβακες)

όπως και αναπαραστατικού υλικού (σχηματισμούς,  την

πεντάδα   και   τη   δεκάδα,   την   αριθμογραμμή)   που

λειτουργούν ως ενδιάμεσοι παράγοντες για να στηρίξουν

την  ανάπτυξη  της  έννοιας  των  μονάδων

και  να  οδηγήσουν  σε  «αριθμοποιήσεις»

μονάδων.

Από που όμως γνωρίζουν τα παιδιά τα σύμβολα των αριθμών?

Τα σύμβολα είναι γνωστά στα παιδιά από το καθημερινό τους περιβάλλον.

Αριθμοί υπάρχουν πχ στα κουμπιά του ασανσέρ, στο τηλεκοντρόλ,

στο τηλέφωνο.

Τα παιδιά ασκούνται να αναγνωρίζουν ποσότητες από το

0 ως το 10.

Χρησιμοποιούνται αρχικά διαφορά υλικά  που τα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα μαζί τους

πχ κουκλάκια ή αυτοκινητάκια και

στη συνέχεια πιο αφηρημένα (αριθμητήριο, κυβάκια,

ξυλάκια, lego) για να επικεντρωθεί η προσοχή στην

έννοια της ποσότητας.

Απλά μαθηματικά παιχνίδια είναι τα εξής:

Φέρνω όσα ο αριθμός.

Ποιος θα το βρει πρώτος (εκτελώντας απλές μαθηματικές πράξεις)

Βάφω, κολλώ, αντιστοιχώ , συμπληρώνω ότι χρειάζεται.

Βάζω στη σειρά τους αριθμούς.

Συμπληρώνω ότι λείπει στη σειρά.

Τόμπολες, memory .

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την καταμέτρηση αντικειμένων

ως την κυρίαρχη μέθοδο για την πρώτη αρίθμηση και τα

περισσότερα   προγράμματα   εκμάθησης μαθηματικών την εισάγουν με τα

ακόλουθα στάδια:

1.  Απαγγελία της αριθμητικής ακολουθίας ως το 20.

2.  Καταμέτρηση συλλογών μέχρι 20 αντικειμένων.

3.  Απαγγελία  της  αριθμητικής  ακολουθίας  μέχρι  το  100,

προς  τα  εμπρός  ή  ανάποδα,  με  διαφορετικά  σημεία

εκκίνησης.

4.  Απαγγελία της αριθμητικής ακολουθίας από το 0 ή από

ένα αριθμό κατά 2, 5 και 10 μέχρι κάποιο αριθμό.

5.  Επέκταση  και  εφαρμογή  σε  κάθε  αριθμό  και  με  κάθε

βήμα.

6.  Μέτρηση σε καθημερινές καταστάσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση