Χώρος συνεργασίας

Με τα ιστολόγια είναι πιο εύκολο να ωθήσετε τους μαθητές στη συνεργατική και αθροιστική εκμάθηση. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβουν τμήματα μιας εργασίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει την πρόοδο της δουλειάς της στο ιστολόγιο αναμένοντας σχόλια και διορθώσεις από τις υπόλοιπες ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ανταλλάσσουν μεταξύ τους  γνώση και υλικό και μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά.

Η συνεργατικότητα μπορεί να επεκταθεί και στους εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας  ιστολόγια στα οποία θα περιγράφετε τις εμπειρίες σας από την εκπαίδευση, σχήματα μαθημάτων από εκπαιδευτικές ενότητες, πληροφορίες και μεθόδους διδακτικής που εφαρμόσατε με επιτυχία ή όχι.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων