«Για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο»

11 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση: 2ο Γυμνάσιο Μαλακοπής