«Τα Παιδιά μας και το Διαδίκτυο – Συμβουλές για Ασφαλή Πλοήγηση»

13 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Διοργάνωση : Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART)