Επικοινωνία

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Υπηρεσίας Ελεγχόμενης Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web-Filtering) για να αναφέρετε περίπτωση ιστοσελίδας:

– Με ακατάλληλο, κατά την άποψή σας, περιεχόμενο που περνάει από τα φίλτρα ΠΣΔ

– Με κατάλληλο, κατά την άποψή σας, περιεχόμενο που κόβεται από τα φίλτρα ΠΣΔ

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της Υπηρεσίας Ελεγχόμενης Πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γενικότερα για θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο τα οποία πηγάζουν από την περιήγηση σε αυτό το δικτυακό τόπο, μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.