Άρθρα με ετικέτα ηλ-υπογραφές

Καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην ψηφιακή αγορά

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού θεματολογίου, προέκυψε νέος κανονισμός για διασυνοριακή ισχύ της ηλεκτρονικής υπογραφής και καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση νέων κανόνων που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή διασυνοριακών και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη. Συνέχεια

Κατηγορίες: Γενικά | Ετικέτες: , , , | Γράψτε σχόλιο

Δημόσια διαβούλευση για τις ηλ-υπογραφές και την ηλε-ταυτοποίηση

Για να αντιμετωπιστεί το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, καταναλωτών και επιχειρήσεων, στις διαδικτυακές συναλλαγές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στους πολίτες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη το ερώτημα πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και επαλήθευση ταυτότητας μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Σήμερα, οι δυσκολίες στην επαλήθευση ταυτοτήτων και υπογραφών συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της διαδικτυακής οικονομίας στην ΕΕ. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και επαλήθευση ταυτότητας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία ώστε χρήστες και πάροχοι να μπορούν να βασίζονται σε ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες διαδικτυακές υπηρεσίες, για να είναι όμως αποτελεσματικά πρέπει να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα τροφοδοτήσουν την επανεξέταση, από την Επιτροπή, της υφιστάμενης οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές και την προετοιμασία της προγραμματιζόμενης πρωτοβουλίας για αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της επαλήθευσης ταυτότητας. Η προώθηση του ηλ-εμπορίου, το ηλ-επιχειρείν, και η διευκόλυνση της διαδικτυακής διεξαγωγής διοικητικών διαδικασιών στην ενιαία αγορά αποτελούν σημαντικές πτυχές του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Η διαδικτυακή διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Απριλίου του 2011. Συνέχεια

Κατηγορίες: Γενικά | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημόσια διαβούλευση για τις ηλ-υπογραφές και την ηλε-ταυτοποίηση