Βοιωτικά Γράμματα – Πολιτισμός

Με το "μάτι" της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς: Εκδηλώσεις, Τοπικές Εκδόσεις, Συγγραφικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες, Βοιωτοί δημιουργοί…

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΑΝΑ»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο και Ίδρυμα ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ σε συνεργασία με τη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ διοργανώνει στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 50 χρόνων δράσης της ΕΣΤΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο: «ΜΑΝΑ»

Ο διαγωνισμός αυτός θέλει να τιμήσει αυτή την Άγια μορφή να την ενθαρρύνει στο πολύπλευρο έργο της και να της τονώσει την πίστη ότι τα καινούργια ρεύματα των καιρών μας δεν θα μπορέσουν να υποβαθμίσουν την αξία της. Έτσι επιχειρούν να οριοθετήσουν κάποιες από τις άπειρες μορφές του θέματος αυτού.

Ως θεματικές ενότητες νοούνται: .  Κυοφορία..  Η μητέρα τροφός..  Μητέρα: η φροντίδα, το παιχνίδι, η διαπαιδαγώγηση..  Εργαζόμενη μητέρα και παιδί (στο δρόμο, στο σπίτι, στο χώρο της δουλειάς)..  Η αγρύπνια της μάνας(προσμονή, στο προσκέφαλο του πόνου, η αρρώστια)..  Όταν τα χέρια διηγούνται (τα χέρια σταυρός στο στήθος, σε ικεσία, στο πρόσωπο, στα γόνατα κ.λ.π.).  Η μάνα στη χαρά: στο γάμο, στη βάφτιση, στα γενέθλια..  Η μάνα στο κοιμητήριο, η μάνα στον οίκο ευγηρίας.

.  Το παράπονο, η αναπόληση, η ξενιτιά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας μας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, είτε είναι ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες φωτογράφοι, καθώς και Έλληνες φωτογράφοι που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει από μία έως πέντε (1-5) φωτογραφίες συνολικά.

3. Στο διαγωνισμό θα γίνεται δεκτή μία συμμετοχή ανά άτομο.

4. Φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί ψηφιακά γίνονται δεκτές μόνο όταν έχουν σαν στόχο την βελτίωση της φωτογραφίας και δεν αλλοιώνουν το πραγματικό αποτέλεσμα της αρχικής λήψης. Φωτογραφίες που έχουν υποστεί μοντάζ (σύνθεση), αφαίρεση στοιχείων, πρόσθεση κάθε είδους γραφικών (ημερομηνίες-υπογραφές-watermarks κ.λ.π.) θα απορρίπτονται από τον διαγωνισμό.

5. Οι φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες) θα πρέπει να είναι τυπωμένες σε χαρτί διαστάσεων 20 Χ 30 εκατοστά.

6. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.

7. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται: α) Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου. β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο  συμμετοχής. γ) Ο τίτλος, αν υπάρχει. δ) Το τηλέφωνο του διαγωνιζόμενου.8. Οι ίδιες φωτογραφίες, εκτός από τυπωμένες θα πρέπει να υποβληθούν και σε ψηφιακή μορφή  σε CD/DVD με ανάλυση 300ppi  σε μορφή jpg και διαστάσεις 20Χ30cm. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να φέρει το επίθετο του δημιουργού με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. Papachristos_01, papachristos 02 κλπ.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1o Βραβείο :      Απονομή τιμητικού διπλώματος και 800 ευρώ

2ο Βραβείο :      Απονομή τιμητικού διπλώματος και 500 ευρώ

3ο Βραβείο :      Απονομή τιμητικού διπλώματος και 200 ευρώ

1ος έπαινος :     Απονομή τιμητικού διπλώματος

2ος έπαινος :     Απονομή τιμητικού διπλώματος

3ος έπαινος :     Απονομή τιμητικού διπλώματος 

Ανάρτηση :   Ο αριθμός τους θα καθορισθεί από την κριτική επιτροπή και θα συνοδεύεται από αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής. 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Συμμετοχής» που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού.

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές στο γραφείο της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς, κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη από τις 7,00 μέχρι 9,00 μ.μ., το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2010, ή να τις στείλουν ταχυδρομικά, με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2010, στη διεύθυνση της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς (Μπουφίδου 32-34 εντός στοάς) Τ.Κ. 32 100 Λιβαδειά).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΣΤΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ και της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.

3. Οι φάκελοι συμμετοχής και οι φωτογραφίες δεν επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν (βραβεία, έπαινοι και αναρτήσεις), θα παραμείνουν στο αρχείο της Φ.Λ.Λ.

4. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τηλεφωνική επικοινωνία στους διακριθέντες, καθώς και μέσα από τις ιστοσελίδες της Φ.Λ.Λ. (http://www.fotolesxilivadias.gr/http://www.fotolesxilivadias.blogspot.com/).

5. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης των έργων που θα διακριθούν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια δράσης της ΕΣΤΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ και της εκδήλωσης της Φ.Λ.Λ. «Μάιος – Μήνας Φωτογραφίας 2010». Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δημοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στον τοπικό τύπο, στις ιστοσελίδες της Φ.Λ.Λ. και με e-mail ή επιστολή σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

6. Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την φύλαξη και προστασία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.

7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

8. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να στείλουν πρωτότυπο υλικό. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα παραβίασης copyright που θα προκληθούν.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν για την προβολή της και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθεισών φωτογραφιών τους στη Λέσχη. H Φ.Λ.Λ. είναι υποχρεωμένη να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

Για  πληροφορίες:

Φιλανθρωπικό Σωματείο και Ίδρυμα «ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ» Κορύνης & Ιερολοχιτών, Λιβαδειά

Τηλ.: 22610 – 22841 Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), Λιβαδειά

e-mail: fotolesxilivadias@gmail.com

τηλ: 6977233189 (Βελούδιος Γιάννης)   

Κατηγορίες: Γενικά - Διαγωνισμοί - Εστία Μητέρας - Φωτογραφίες - Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
 
[…] ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΑΝΑ» […]
 
[…] ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΑΝΑ» […]