Δημοσιευμένο στην κατηγορία Νεοελληνική γλώσσα α΄ γυμνασίου

Βίντεο με τα κειμενικά είδη – νεοελληνική γλώσσα α΄ γυμνασίου

Δημιουργία βίντεο με τα κειμενικά είδη – Νεοελληνική γλώσσα α΄ γυμνασίου

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο με τα κειμενικά είδη που μαθαίνουμε στην α΄ γυμνασίου.

Α. Περιγραφή

Β. Αφήγηση

Γ. Περίληψη

Δ. Επιχειρηματολογία

Ε. Πολυτροπικότητα