Ιστορία των Μαθηματικών

Ασύμμετρα μεγέθη.


Η Χρυσή Τομή.


Τα Στοιχεία του Ευκλείδη.


Ο υπολογισμός της περιφέρειας της Γης.


Τα ονόματα των Κωνικών Τομών.


Ο Αχιλλέας και η χελώνα.


Marcus du Sautoy: Αν κυβερνούσα τον κόσμο.

                                    


ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  –  Gino Loria  (Έκδοση E.M.E. 1972)