Άρθρα μου για εκπαιδευτικά λογοτεχνικά προγράμματα διδακτικής της λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής (2020)

Οι συνεργασίες μου στον τόμο 10 (του 2020) του εκπαιδευτικού περιοδικού Journal of Modern
Education Review
ISSN 2155-7993, USA
τχ. 3, Proposals and Suggestions for the Positive Response of Toddlers to Liter
ature Teaching with Reference to Applied Educational Programs, σσ. 152-158
τχ. 9, 21st Century Toddlers’ Dialogues with Traditional Toy Songs, σσ. 770-775
τχ. 10, Road Takes, Road Leaves … “Refugee Roads” Training Program, σσ. 839-843
τχ. 11, The Development of Creative Thinking in the Context of Educational

Programs With Stimulus — Focus on Literary Texts,

Nursery School Applications, 
σσ.1065-1071
http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=3408