ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 6οΥ ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-CINEMA PRODUCTIONS SCHOOL COMPANY/ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17

SCHOOL FESTIVAL 4

ΒΙΝΤΕΟ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ  6ου  ΓΕΛ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ- ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2016-2017

CINEMA  PRODUCTIONS   SCHOOL   COMPANY

1).  TRADE   FAIRE  2017-1- ATHENS  MALL/10-2-2017

https://youtu.be/AaxkA3LWe24

2). TRADE   FAIRE  2017-2- ATHENS  MALL/10-2-2017

https://youtu.be/8Z_jXuHgNMk

3). TRADE  FAIRE  2017-3- ATHENS  MALL/10/2/2017

https://youtu.be/k97vWfk54_k

4). TRADE  FAIRE 2017-4-ATHENS  MALL/10-2-2017

https://youtu.be/QH6es4NOvJc

5). TRADE FAIRE 2017-5-ATHENS  MALL/10/2/2017

https://youtu.be/tzHhMDV-KLg

6). TRADE  FAIRE 2017-6-ATHENS MALL/10-2-2017

https://youtu.be/3IKVs04WWAA

7). TRADE FAIRE 2017-7-ATHENS  MALL/10-2-2017

https://youtu.be/AaxkA3LWe24

 

  •  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ 6ου

ΓΕΛ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ

 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση