ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

DSC00525

ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

vma_14_collage_autocollage_7_images_2

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος: …2014-2015….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          …6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ………

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

19

2

ΟΧΙ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Ο γενικός  σκοπός  είναι  η  ευαισθητοποίηση  των  μαθητών  σχετικά  με  την  έννοια  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  το φαινόμενο του ρατσισμού. 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:α) Το  γεγονός  ότι  τα  φαινόμενα  του  ρατσισμού  και  της  ξενοφοβίας  είναι  ιδιαίτερα  έντονα  σήμερα  και  στο  σχολικό   και  στον  ευρύτερο κοινωνικό  χώρο

β) Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα

γ) Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

δ) Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

α) Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  τα  γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, αλλά  και  με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική

β) Επιπλέον,  το  πρόγραμμα  συνδέεται  με  την  Κοινωνιολογία, την  Κοινωνική και  Πολιτική  Αγωγή  καθώς  και  με  το νέο  μάθημα  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΟΦΕΛΗ:

α)  Γνωριμία  των  μαθητών  με  την έννοια  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων και  ευαισθητοποίησή τους

β) Ανάδειξη  πολιτισμικών  , κοινωνικών και  πολιτικών  αρχών και  αξιών ως  αντιστάθμισμα   στο ρατσισμό

γ) Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

δ) Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων

ε) Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς

στ). Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

1) Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου2) Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα

3) Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές

4) Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5) Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.)

6) Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.)

7) Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά

8) Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις

9) Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)

10) Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα

11) Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας

12) Αξιολόγηση

13)  Παρουσίαση  – αξιολόγηση

14) Αναπαραγωγή  του  υλικού  σε  αντίτυπα  και αποστολή  τους  σε  φορείς   της  σχολικής   και  της  ευρύτερης  κοινότητας

15) Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους  μέσω του ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

16) Δημιουργία  συλλεκτικού CD με τις  εκπομπές  των  μαθητών

17) Δημιουργία  κινηματογραφικής  ταινίας  ή πραγματοποίηση θεατρικής  παράσταση με  θέμα  σχετικό  με  το ρατσισμό.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

1) Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους από  το  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ   EUROPEAN SCHOOL RADIO ( https://blogs.sch.gr/esrblog) και  το YOUSMILE.GR  ( www.yousmile.gr).2)  Ραδιοφωνικές  εκπομπές  και  συνεντεύξεις. Αναπαραγωγή  συλλεκτικού  CD.

3) Απόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  από τους  μαθητές για  τον τρόπο  και  τη μέθοδο πραγματοποίησης μια ς ερευνητικής  εργασίας.

4) Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την αξιοποίησή  τους  ως  διδακτικά  εργαλεία.

5) Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

6) Ανάπτυξη  σχέσεων μεταξύ  των  μαθητών, αλλά  και  μεταξύ μαθητών και  εκπαιδευτικών.

7) Βελτίωση  των  υποδομών  του  σχολείου  για  την πραγματοποίηση  εκδηλώσεων, παραστάσεων και  προγραμμάτων.

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΟΙ : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, λογισμικά  ηχογραφήσεων και  επεξεργασίας  ήχου, δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Wikipedia:  Λήμματα:  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.ertarchives.gr,

www.mixanitouxronou.gr        ( Αφιερώματα  στο ρατσισμό)

www.amnesty.org.gr/

 

 

 

Σχολιάστε

Έχετε συνδεθεί ως ikourkoula. Αποσύνδεση;

 

Top

Αφήστε μια απάντηση