ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΑΚ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 30-32

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» βιβλ. 2 κεφ. 1 {} 30-32 [ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

1. Να δημιουργήσετε το σχεδίασμα της δομής των παραγράφων.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ ΜΙΛΗΣΙΟΣ; ΠΟΙΕΣΗΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ & ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟ

2.Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της παραγράφου 31.

3. Να καταγράψετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς της παρ. 32 και να δώσετε τη σημασία τους.

4. Να διακρίνετε τις μετοχές του κειμένου και να τις χαρακτηρίσετε.

5. Να γράψετε τα αντικείμενα των τύπων απήγαγε:

εκέλευσε:

αποκτειναι:

6. απήγαγε: να γράψετε τον αόριστο σε όλες τις εγκλίσεις.

7. εκέλευσε: α) να γίνει χρονική αντικατάσταση του τύπου

β) να κλιθεί ο αόριστος σε όλες τις εγκλίσεις.

8. είη: να κλιθεί ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος του ρήματος σε όλες τις εγκλίσεις.

9. Να δώσετε τη σημασία των παρακάτω σύνθετων ρημάτων:

α) απήγαγε:                                                              β) κατειργάσατο:

γ) απαγγελουντα: δ) αποκτειναι:

ε) επελάβετο:

11. Να δώσετε παράγωγα στη Ν.Ε. των παρακάτω λέξεων:

απήγαγεν:

έπεμψε:

απήγγειλε:

αρξάμενος:

12.Ποια είναι η χρήση των άναρθρων απαρεμφάτων;

Αφήστε μια απάντηση