ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1-4

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.2, 1-4

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Ποιος είναι ο στόχος της ενότητας;

2. Τι ήταν οι δεκαρχίες;

3. Πώς έμαθαν οι Αθηναίοι την ήττα τους; Πώς αντέδρασαν;

4.Ποια η σκοπιμότητα των ενεργειών του Λύσανδρου στην[]2

5.Ποιες ήταν οι αποφάσεις των Αθηναίων για την αντιμετώπιση της επικείμενης (και από τη θάλασσα) πολιορκίας; Να γραφούν οι ρηματικοί τύποι στο γ πληθ. προς. αορίστου (με τα αντικείμενά τους)

6. Να σχηματιστεί πίνακας με λέξεις της Ν.Ε. σύνθετα, παράγωγα του ίστημι και ειδώς.

7. Ποια δεινά υπέστησαν οι ηττημένοι;(kef.30-32, 1-4)

8. Να κρίνετε τη δημοσιογραφική γραφή του Ξενοφώντα.

9. Ποια είναι η λειτουργία εναλλαγής παρατατικού και αορίστου;

10. Τι γνωρίζετε για το υποκείμενο του ρήματος και ποιες οι μορφές του.

11.Κανόνες τονισμού στα σύνθετα ρήματα.

12.Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς: αρμοστήν, συμφορά , οιμωγή, πολιορκία, εκκλησίαν και φυλακάς.

13. χρονικές αντικαταστάσεις: απέπεμπεν, αποπλεύσας, επεσκεύαζεν,

14. Να εντοπίσετε τα ρήματα που δηλώνουν κίνηση ή ενέργεια στρατιωτικού χαρακτήρα.

15. Να συγγράψετε μια σελίδα ημερολογίου ενός Αθηναίου στρατιώτη στους Αιγός ποταμούς εντάσσοντάς την σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

KOΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Αφήστε μια απάντηση