Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι μια ιδιαίτερη μαθησιακή δυσκολία που παρεμποδίζει την μάθηση των σχετικών με την ανάγνωση και την γραφή δεξιοτήτων. Αυτό το πρόβλημα με την διαχείριση του λεκτικού κώδικα έχει νευρολογική βάση και έχει την τάση να είναι κληρονομικό. Άλλα συμβολικά συστήματα όπως τα μαθηματικά και η μουσική σημειογραφία μπορούν επίσης να επηρεασθούν.

Η δυσλεξία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της νοητικής ικανότητας. Μπορεί να συνοδεύει, χωρίς να είναι το αποτέλεσμα, την έλλειψη δραστηριοποίησης, την συναισθηματική διαταραχή, αισθητηριακή διαταραχή ή ισχνές ευκαιρίες.

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση και η αφοσίωση στη μάθηση μπορούν να αμβλύνουν  τις συνέπειες της δυσλεξίας. Εξ άλλου, πολλοί άνθρωποι με δυσλεξία έχουν οπτικές ικανότητες και ικανότητες αντίληψης του χώρου που τους καθιστούν ικανούς να είναι επιτυχημένοι σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων.

Ενδείξεις Δυσλεξίας

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε προσεκτικά  τις παρακάτω ερωτήσεις.  Η ειλικρινής απάντηση στις ερωτήσεις αυτές, θα δώσει  την  πραγματική  περιγραφή και εικόνα του παιδιού σας, για  να διαγνωσθούν και διαπιστωθούν προβλήματα  δυσλεξίας ή όχι:

Προσχολική Ηλικία

Από την προσχολική ηλικία υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν την πιθανότητα ύπαρξης δυσλεξίας.

 1. 1. Αν διαπιστώθηκε καθυστέρηση ή δυσκολία στην ανάπτυξη καθαρού προφορικού λόγου και  η επίμονη τάση να μπερδεύει λέξεις & φράσεις;

ΝΑΙ                                                                           ΟΧΙ

 1. 2. Αν διαπιστώθηκε επίμονη δυσκολία σε δραστηριότητες όπως ντύσιμο, να δένει λύνει κορδόνια, να  κουμπώνει κουμπιά  κλπ;

ΝΑΙ                                                                      ΟΧΙ

 1. 3. Αν διαπιστώθηκε ασυνήθιστη αδεξιότητα και δυσκολία σε δραστηριότητες που απαιτούν συντονισμό κινήσεων όπως να πηδάει σκοινάκι, να πιάνει  και  να ρίχνει τη μπάλα;

ΝΑΙ                                                                     ΟΧΙ

 1. 4. Αν διαπιστώθηκε ελλειμματική προσοχή, π.χ. να δυσκολεύεται να ακολουθήσει μια ιστορία που του διαβάζετε;

ΝΑΙ                                                                         ΟΧΙ

 1. 5. Αν υπάρχουν παρόμοιες δυσκολίες στην οικογένεια με την στενότερη και ευρύτερη έννοια (βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό);

ΝΑΙ                                                          ΟΧΙ

Προσοχή; Πολύ μικρά παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν παρόμοιες δυσκολίες. Η ύπαρξη δυσλεξίας επιβεβαιώνεται από την επιμονή & το μέγεθος των δυσκολιών ή την ύπαρξη πολλών από αυτών σε μια πιο  ήπια μορφή.

Σχολική Ηλικία

Παιδιά 6-9 ετών

 1. 1. Αν διαπιστώθηκε έντονη δυσκολία στην εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης & ορθογραφίας;

ΝΑΙ                                                                  ΟΧΙ

 1. 2. Αν διαπιστώθηκε επίμονη & συνεχόμενη αντιστροφή αριθμών & γραμμάτων (π.χ. 15 αντί για 51);

ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ

 1. 3. Αν διαπιστώθηκε δυσκολία στη διάκριση δεξιά αριστερά;

ΝΑΙ                                                             ΟΧΙ

 1. 4. Αν διαπιστώθηκε δυσκολία στην εκμάθηση της αλφαβήτα & του πολλαπλασιασμού, καθώς επίσης σε ακολουθίες (π.χ. μέρες, μνήμες);

ΝΑΙ                                                             ΟΧΙ

5. Αν διαπιστώθηκε επίμονη δυσκολία με δέσιμο / λύσιμο κορδονιών, κούμπωμα / ξεκούμπωμα παρά τις όποιες προσπάθειες;

ΝΑΙ                                                 ΟΧΙ

6. Αν διαπιστώθηκε διάσπαση της προσοχής τους;

ΝΑΙ                                                 ΟΧΙ

 1. 7. Αν διαπιστώθηκε έντονο άγχος / απογοήτευση, που πιθανόν να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς;

ΝΑΙ                                                                 ΟΧΙ

 1. 8. Αν διαπιστώθηκε δυσκολία στη εκτέλεση σειράς εντολών στα γραπτά  ή  στα προφορικά;

ΝΑΙ                                                                 ΟΧΙ

Παιδιά 9-12 ετών

 1. 1. Αν διαπιστώθηκαν συνεχιζόμενα λάθη στην ανάγνωση;

ΝΑΙ                                                             ΟΧΙ

 1. 2. Αν διαπιστώθηκε έλλειψη ή δυσκολία στην κατανόηση κειμένου;

ΝΑΙ                                                               ΟΧΙ

 1. 3. Αν διαπιστώθηκαν χαρακτηριστικά ορθογραφικά λάθη π.χ. αντιστροφή γραμμάτων, παραλείψεις η αντιμεταθέσεις λέξεων γραμμάτων ή μικρών;

ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ

 1. 4. Αν διαπιστώθηκε δυσκολία σε αντιγραφή από τον πίνακα ή το βιβλίο;

ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ

 1. 5. Αν χρειάζονται πολύ χρόνο για τη μελέτη στο σπίτι;.

ΝΑΙ                                                     ΟΧΙ

 1. 6. Αν εμφανίζονται αποδιοργανωμένα στο σχολείο ή στο σπίτι;

ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ

 1. 7. Αν διαπιστώθηκε δυσκολία στο να  θυμούνται  ή να εκτελούν εντολές;

ΝΑΙ                                                              ΟΧΙ

 1. 8. Αν παρουσιάζουν έλλειψη αυτοπεποίθησης & αυξανόμενο άγχος;

ΝΑΙ                                                               ΟΧΙ

Μαθητές 12 ετών & πάνω

 1. 1. Αν παρατηρείται συχνή εμφάνιση λαθών στην ανάγνωση & ανεπαρκής κατανόηση των όσων διαβάζει;

ΝΑΙ                                                                     ΟΧΙ

 1. 2. Αν κάνει ορθογραφικά λάθη;

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ

 1. 3. Αν έχει δυσκολία στον σχεδιασμό & στο γράψιμο εκθέσεων;

ΝΑΙ                                                                  ΟΧΙ

 1. 4. Αν έχει την τάση  να μπερδεύει προφορικές οδηγίες ή  νούμερα τηλεφώνου;

ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ

 1. 5. Αν παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση ξένων γλωσσών;

ΝΑΙ                                                                ΟΧΙ

 1. 6. Αν έχει χαμηλή αυτο-εκτίμηση;

ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ

 1. 7. Αν παρουσιάζει δυσκολία στην αντίληψη της γλώσσας π.χ. ανεπαρκής ακουστική αντίληψη;

ΝΑΙ                                                                         ΟΧΙ               

Προσοχή: Τα δυσλεξικά παιδιά δεν παρουσιάζουν πάντοτε όλες τις δυσκολίες!!

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ   ΗΛΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση