Ετικέτα: ηλεκτρονικές ασκήσεις

Ηλεκτρονικές ασκήσεις Αρχαίων ΕλληνικώνΗλεκτρονικές ασκήσεις Αρχαίων Ελληνικών

Μεταβείτε στην “Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα” και εξοικειωθείτε με τα ηλεκτρονικά εργαλεία που υπάρχουν εκεί, λύνοντας κάποιες από τις ηλεκτρονικές ασκήσεις. Χρησιμοποιήστε τους Συμφραστικούς Πίνακες Λέξεων, τα Ηλεκτρονικά Λεξικά και τα εγχειρίδια του Εργαστηρίου Αρχαιομάθειας. Μπορείτε να επιλέξετε ασκήσεις ή κείμενα από τον Κατάλογο φαινομένων είτε να ανοίξετε και να λύσετε κάθε Φύλλο Εργασίας […]