Η μελέτη του ΚΕΓ για τον “Διάλογο” και τον “Πρωτέα”.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η μελέτη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσα με τίτλο “Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα:  σχεδιασμός και εμπειρία” (Επιμέλεια:  Δ. Κουτσογιάννης- Τ. Μάτος).  Σε αυτήν κατατίθεται όλη η πολύχρονη πορεία από το σχεδιασμό και τη λειτουργία της διαδικτυακής κοινότητας του “Διαλόγου“, μέσω της οποίας συνεργαστήκαμε για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών σεναρίων που αναρτήθηκαν στον “Πρωτέα“. Οι επιμελητές της έκδοσης, οι παιδαγωγικοί υπεύθυνοι και οι συντονιστές των κοινοτήτων αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο της προσπάθειας, τη φιλοσοφία της, την πορεία εφαρμογής της και προχωρούν σε οναναστοχασμό τους αναφορικά με αυτήν. Σε ένα από τα κεφάλαια της μελέτης καταθέτουμε τις εμπειρίες μας όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε στο εγχείρημα με συγγραφή και εφαρμογή σεναρίων. Η μελέτη είναι ελεύθερα προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. (βλ. επίσης για όλες τις νέες σχετικές εκδόσεις του ΚΕΓ, πατώντας εδώ.)