Εργασίες στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Έχω επανειλημμένα τοποθετηθεί θετικά σχετικά με τη δυνατότητα που δίνει το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια σε 68 Γυμνάσια της χώρας μας, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να αυτενεργήσουν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής  Αγωγής οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης τάξης του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος» εκπόνησαν ατομικές και ομαδικές εργασίες σε θέματα της διδακτέας ύλης.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες για το σχολικό έτος 2013-14, τους ζητήθηκε, κατά το τρίτο τρίμηνο, να κατασκευάσουν ατομικά μια αφίσα για κάποιο από τα θέματα του Β΄ μέρους του σχολικού εγχειριδίου (οι ενότητες επιγράφονται: Το άτομο και η Πολιτεία, Το Άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Άτομο και η Διεθνής Κοινότητα).  Άφησα τα παιδιά να επιλέξουν μόνα τους το θέμα τους, σε αντίθεση με τις ομαδικές εργασίες του δευτέρου τριμήνου, όπου υπήρξε προσυνεννόηση  μεταξύ μας και καταμερισμός των θεμάτων στις ομάδες. Πεποίθησή μου είναι, άλλωστε, πως η καθοδήγηση πρέπει να είναι φθίνουσα.

Πρότεινα να κατασκευαστούν πολυτροπικά κείμενα, με τα οποία είτε θα δίνονται με παραστατικό τρόπο πληροφορίες και θα παρέχονται με απλό και εύληπτο τρόπο γνώσεις για κάποιο από τα εξεταζόμενα θέματα (π.χ. τις λειτουργίες του κράτους, το ρόλο του εκλογικού σώματος, τις αρμοδιότητες της Βουλής κτλ.) είτε θα μεταδίδονται μηνύματα σχετικά με τη στάση των συγκεκριμένων μαθητών/τριών απέναντι σε θεμελιώδη ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής (π.χ. για τον ρόλο του ενεργού πολίτη, την αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος, τη σημασία της προστασίας του Συντάγματος κτλ.).

Στόχοι:

  • να εκφραστούν  οι μαθητές/τριες  με λόγο λακωνικό, αλλά σαφή και μεστό, για θέματα καίρια για την κοινωνικοποίησή τους και τη ζωή τους ως ενεργών πολιτών,
  • να αξιοποιήσουν  υλικό από το σχολικό εγχειρίδιο αλλά και το διαδίκτυο, για να παραγάγουν πολυτροπικά  κείμενα,
  • να προσλάβουν οι ίδιοι τα μηνύματα των συμμαθητών τους,αλλά και να μεταδώσουν τα δικά τους μηνύματα με λόγο δραστικό,
  • να αποτελέσει το υλικό που θα δημιουργηθεί παρακαταθήκη και πηγή προβληματισμού για τους συμμαθητές/τριες  τους.

Οι μαθητές και μαθήτριες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας ότι τα παιδιά μας είναι ευαισθητοποιημένα απέναντι στα καίρια ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή και αποτελούν την ύλη του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου. Ευχαριστώ τους μαθητές/τριες για τη συνεργασία μας και από αυτήν τη θέση.

Τελειώνω επισημαίνοντας τα εξής:

  • Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτελούν μία ακόμη απόδειξη ότι θα ήταν καλό να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο της πανελλαδικής εφαρμογής του Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών, ώστε να δοθούν παρόμοιες ευκαιρίες έκφρασης σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες της χώρας μας, μέσα από ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες  που προετοιμάζονται με τη μέθοδο του project, χωρίς το άγχος των διαγωνισμάτων και των εξετάσεων.
  • Είναι κρίμα που το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται μόνο για μία ώρα κάθε εβδομάδα. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές από αυτό είναι αληθινά πολύτιμες (μέσα από το πολύ καλό εγχειρίδιο των Σ. Σωτηρίου, Σ. Κορδονούρη και Α. Ζαφρανίδου, όπου εφαρμόζονται οι αρχές της διεπιστημονικότητας  και διαθεματικότητας).

 

Για να μεταβείτε στη σελίδα με τις αφίσες, πατήστε εδώ.

Για να μεταβείτε στη σελίδα με τις ομαδικές εργασίες, πατήστε εδώ.

 

Γ.Κ.