Ψηφιακό υλικό, Σώματα Κειμένων και Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων από το ΚΕΓ: οι “Ψηφίδες”

Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε  την πιλοτική λειτουργία ενός νέου δικτυακού τόπου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το όνομά του “Ψηφίδες“. Ο ιστότοπος αυτός επεκτείνει και επαυξάνει ουσιαστικά τους προσφερόμενους ψηφιακούς πόρους για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και θα μας βοηθήσει όλους  να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα στην καλλιέργεια των νέων γραμματισμών.

Συγχαρητήρια σε όλους τους ακάματους συνεργάτες του ΚΕΓ, που συντέλεσαν  σε αυτό το τεράστιας σημασίας εγχείρημα!


ΝΕΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

΄            Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει την πιλοτική λειτουργία του δικτυακού τόπου

Ψηφίδες

για την ελληνική γλώσσα
http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html

Οι Ψηφίδες περιλαμβάνουν σώματα κειμένων, γλωσσικά εργαλεία, πολυμεσικούς πόρους, εκπαιδευτικά σενάρια, μελέτες, γραμματολογίες κ.ά. Η δημιουργία του δικτυακού τόπου εντάσσεται σε σειρά δράσεων που το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποιεί με στόχο τη διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου για τη γλωσσική διδασκαλία με ψηφιακά μέσα και τη δημιουργία πρόσθετων εκπαιδευτικών πόρων για τα γλωσσικά μαθήματα, στο πλαίσιο του έργου του Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το νέο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργεί αυτόνομα και ταυτόχρονα συμπληρώνει και επεκτείνει το ήδη διαθέσιμο υλικό στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, ένα περιβάλλον που έχει ήδη καταξιωθεί στην διδακτική πράξη.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις παρακάτω ενότητες:

Ανεμόσκαλα. Σώματα κειμένων και συμφραστικοί πίνακες σημαντικών νεοελλήνων ποιητών του 19ου και του 20ου αιώνα, τα οποία εμπλουτίζονται σταδιακά (πιλοτική λειτουργία).

Αρχαιογνωσία & Αρχαιογλωσσία. Ψηφιακή έκδοση των έξι εγχειριδίων της σειράς «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση»· η σειρά εκπονήθηκε με συντονιστή τον Δ. Ν. Μαρωνίτη από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Ψηφιακή έκδοση του τρίτομου σχολικού εγχειριδίου των Θ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη κ.ά.

Ετοιμάζονται και σύντομα θα είναι προσβάσιμα:

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Γραμματική & Λεξικά της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού σε επεξεργασμένη μορφή (βάση δεδομένων).

Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια με λήμματα εν είδει διδακτικών παραδειγμάτων.

Λογοτεχνία και Πόλεις. Εικονική περιήγηση σε λογοτεχνικούς τόπους πόλεων με τη χρήση διαδραστικών ψηφιακών χαρτών.

Ιστορία και Λογοτεχνία. Ιστορικά στιγμιότυπα, από το 1770 μέχρι σήμερα, όπως αποτυπώνονται σε λογοτεχνικά κείμενα και ιστορικές πηγές.

Πρόσωπα και Θέματα της Λογοτεχνίας. Βάση δεδομένων με υλικό από τις Ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθώς και μελέτες και άρθρα γραμματολογικού περιεχομένου.

Εξερευνώ τις ιστορίες. Εκπαιδευτικά εργαλεία & παιχνίδια για την καλλιέργεια αναγνωστικών δεξιοτήτων (για τα παιδιά του Δημοτικού).

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Πυξίς: Ψηφιακή Αρχαιοθήκη. Συλλογή ψηφιακών πόρων για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο με έμφαση στη γραμματεία και τον πολιτισμό.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Αρχαιοελληνικών Έργων και Νεοελληνικών Μεταφράσεων. Σημαντικά έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.

Ανθολογίες Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Ανθολογίες:  α) επιγραφικών τεκμηρίων για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων και β) έργων της αρχαϊκής λυρικής ποίησης.

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Μελέτες και πολυμεσικό υλικό (κείμενα, εικόνες, χάρτες, λογισμικά κ.ά.) για βασικά γένη και είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Τέχνη-Μυθολογία. Εξειδικευμένα ψηφιακά περιβάλλοντα για τον Τρωικό μύθο στην τέχνη και τη λογοτεχνία, για Μορφές και θέματα της αρχαιοελληνικής μυθολογίας και για την Αρχαιολογία της Μακεδονίας.

Εργαλεία (Κατάλογος ρηματικών τύπων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας), Διδασκαλία-Εκπαίδευση (Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών διεθνώς), Οδηγοί (Ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά ανοιχτού κώδικα) κ.ά.

Διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων

Πρωτέας. Σενάρια για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων με αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων.

Τα παραπάνω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Την  τεχνική υλοποίηση έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)