Παρουσίαση για ανακεφαλαίωση στην “Ελένη” του Ευριπίδη

Μια σύντομη παρουσίαση με στοιχεία για την τραγωδία γενικά, αλλά και για την “Ελένη” του Ευριπίδη.  Αξιοποιήθηκε υλικό από το “Ψηφιακό σχολείο”,  από το YouΤube και τη Wikipedia.