Ας ξεκινήσουμε με τα Ηλεκτρονικά Λεξικά: τρόποι αναζήτησης λέξεων

Εν αρχή ην το ΚΕΓ και “η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα” .  Η γνωριμία με τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά εργαλεία, κατά την απόσπασή μου εκεί, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον για περαιτέρω ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο.

Ήδη στην Αρχική σελίδα  της Πύλης υπάρχει ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία: τρία ηλεκτρονικά λεξικά με παράλληλη αναζήτηση! Επιλέγοντας ένα από αυτά, το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του ΙΝΣ (Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη) αξιοποιούμε τις δυνατότητες της απλής αναζήτησης σε ένα έγκυρο ηλεκτρονικό λεξικό.

Πιο συγκεκριμένα μου δίνονται οι εξής δυνατότητες:

Α). ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Από την Αρχική σελίδα Πύλης:
πληκτρολογώ τη λέξη που ψάχνω στη μηχανή αναζήτησης με επιλογή του λεξικού που επιθυμώ και πατώ Βρες

ή εναλλακτικά ακολουθώ τη διαδρομή:

Νέα Ελληνική -> Εργαλεία -> Ηλεκτρονικά λεξικά -> πχ., Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής -> πληκτρολογώ τη λέξη στη μηχανή αναζήτησης και πατώ Βρες

Β). ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: στο Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής, στην Επιτομή του Λεξικού Κριαρά και στο Ελληνοαγγλικό Λεξικό Γεωργακά (μόνο λήμματα από Α)

Από την Αρχική σελίδα της Πύλης

πληκτρολογώ τη λέξη που ψάχνω στη μηχανή αναζήτησης και πατώ Βρες

Γ). ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΛΕΞΙΚΟ
Με το εργαλείο αυτό αξιοποιώ τη δυνατότητα να εντοπίζω ομάδες λημμάτων (π.χ., λέξεις που προέρχονται από δανεισμό από τη γαλλική) σε ολόκληρο το Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής:

Η διαδρομή:

Νέα Ελληνική -> Εργαλεία -> Ηλεκτρονικά λεξικά-> Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής -> επιλέγω Σύνθετη αναζήτηση -> επιλέγω στη φόρμα αναζήτησης που ανοίγει κάποιο/α πεδίο/α (π.χ, Ετυμολογία, Γραμματική -Σύνταξη κτλ.), πληκτρολογώ, αν θέλω, κάποιο μόρφημα και πατώ Βρες.