Μελέτη Περιβάλλοντος -Γ’

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Zούμε μαζί
(Ομάδα και Κοινωνία-Σχέσεις)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ο Τόπος μας
(Τόπος και χώρος σχέσεις)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
(Συγκοινωνίες και Μέσα μεταφοράς-Σύστημα)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Φυτά και ζώα του τόπου μας
(Φυσικό περιβάλλον και Άνθρωπος-Σχέσεις)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Τροφή και ενέργεια
(Φυσικές επιστήμες-Σύστημα και Σχέσεις)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε
(Ανάγκες,αγαθά και κατανάλωση-Σχέσεις)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Ο Πολιτισμός μας
(Πολιτισμός)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε
(Επικοινωνία και Ενημέρωση)