Γεωγραφικά διαμερίσματα-Εξάσκηση

 

Εξάσκηση στα γεωγραφικά διαμερίσματα

https://www.purposegames.com/game/UrWkYNKV6xF

https://www.liveworksheets.com/yj1259946os