Κλίση ρημάτων σε Ενεστώτα και Παρατατικό

Παίξε κρεμάλα κλίνοντας ρήματα σε Ενεστώτα και Παρατατικό

1.Ρήματα ποτίζω και διαβάζω

 


 

2.Ρήματα μαγειρεύω και βάφω


Πίνακας κλίσης ρημάτων για εκτύπωση:

https://blogs.sch.gr/ifstamou/files/2020/05/Πίνακας-κλίσης-ρημάτων.pdf

ΟΡΙΣΤΙΚΟ/ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

Διαδραστική άσκηση για τη διάκριση οριστικού-αόριστου άρθρου-13η ενότητα

https://www.liveworksheets.com/px313951dl

Εκτύπωση εδώ:

https://blogs.sch.gr/ifstamou/files/2020/05/της-τις-αοριστο-οριστικο-αρθρο.pdf