Το 1821 μέσα από τη ματιά του μικρού Βαγγέλη.

1821 Ελληνική επανάσταση. Από το μαθητή μας Βαγγέλη Μπακάλη!

 

1821 Ελληνική επανάσταση. Από το μαθητή μας Βαγγέλη Μπακάλη!