Προτείνετε τις νέες ειδικότητες στη Σ.Α.Ε.Κ. Ξάνθης για το Σεπτέμβριο την επόμενη χρονιά 2024-2025 και αφήστε στοιχεία επικοινωνίας σας.

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Ξάνθης (του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, ξεκινά μια προσπάθεια αποτύπωσης και διάγνωσης των αναγκών απασχόλησης σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες στο Νομό Ξάνθης αλλά και ευρύτερα.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το παρόν ερωτηματολόγιο που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο καταγραφής της επιθυμίας υποψήφιων καταρτιζομένων για τη συμμετοχή τους σε νέες ειδικότητες, ώστε η Σ.Α.Ε.Κ. Ξάνθης να διαμορφώσει την τελική πρότασή του για τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το Σεπτέμβρη 2024.

Ο Σύνδεσμος του Ερωτηματολογίου είναι ο παρακάτω:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCwWIMrZaFthFcOADPdrtTf0VfafaX2mVoU8rTt3SaOdBKEg/viewform?usp=sharing

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ στη Σ.Α.Ε.Κ. Ξάνθης.