Αναστολή λειτουργίας της Σ.Α.Ε.Κ. Ξάνθης την Παρασκευή 15-3-2024.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15-3-2024, η ΣΑΕΚ Ξάνθης θα παραμείνει κλειστή σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ: 7009/11-3-2024 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης.