Διαδικτυακή ενημέρωση εκπαιδευτριών/τών για την αυτοαξιολόγηση

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική διαδικτυακή ενημέρωση των εκπαιδευτριών/τών της Σ.Α.Ε.Κ. Ξάνθης για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Σκοπός της συνάντησης που αποτελεί συνέχεια της έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης που προηγήθηκε, ήταν η διευκρίνηση, η πληροφόρηση και η επεξήγηση των πεδίων που η έκθεση περιέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των νόμων που έχουν ψηφιστεί .

0105