pa-logo-r

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών  σε όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ και απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης , απαιτείται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (πέραν των τεσσάρων εξαμήνων),διάρκειας 960 ωρών (το επονομαζόμενο και πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης). Το θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ρυθμίζεται από την ΚΥΑ Κ5/97484/2021-ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021.


Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση ,εντός είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους καταρτιζόμενους έχουν τελειώσει την φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων αλλά δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ η τροποποίηση της παρ.31 του άρθρου 169 του παραπάνω νόμου (αρθρο 363 του Ν4957/21-7-22)  σύμφωνα με την οποία: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024,σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»


Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση  πρέπει πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της Πρακτικής να
 • υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.

Aίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης

 • υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτιση

Βεβαίωση Εργοδότη για έναρξη πρακτικής άσκησης

 • υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη,η οποία θεωρείται από το ΙΕΚ φοίτησης.Η ειδική σύμβαση συντάσσεται σε 3 αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το ΙΕΚ φοίτησης.

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης


Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (22:00 – 06:00), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης


Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης

 • ο εργοδότης – νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. (συμπληρώνει,υπογράφει και σφραγίζει τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης)

Βεβαίωση Εργοδότη για λήξη Πρακτικής Άσκησης

 • ο καταρτιζόμενος

  • προσκομίζει εκτυπωμένο  το έντυπο Ε3.5:ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  • παραδίδει συμπληρωμένο  το βιβλίο της Πρακτικής Άσκησης αμέσως μετά την λήξη της Πρακτικής
  • παραδίδει συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη την πιο πάνω Βεβαίωση Εργοδότη για λήξη Πρακτικής Άσκησης

 


Απαλλαγή εξαμήνου πρακτικής άσκησης

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Αίτηση Απαλλαγής Πρακτικής Άσκησης

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)


 

Περισσότερες πληροφορίες στα πιο κάτω έγγραφα: