Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 3/7/2019 οι καταρτιζόμενοι που έχουν τελειώσει την πρακτική έως και 30/6/2019 μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Είναι απαραίτητο  να έχουν μαζί τους δυο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.