Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 3/7/2019 οι καταρτιζόμενοι που έχουν τελειώσει την πρακτική έως και 30/6/2019 μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Είναι απαραίτητο  να έχουν μαζί τους δυο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.  

Έκδοση ΒΕΚ

Έχουν εκδοθεί τα ΒΕΚ για τους καταρτιζόμενους που έχουν τελειώσει την Πρακτική τους έως και 31/12/2018. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να προσέρχονται με δύο πρόσφατες  έγχρωμες φωτογραφίες για να τα παραλάβουν.