Απαλλαγές

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για απαλλαγή στα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου έως την Τετάρτη 6/3/2019! Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 1) Αίτηση (που παίρνετε από τη γραμματεία). 2) Το  δικαιολογητικό  ή τα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν τη γνώση σας στο αντίστοιχο μάθημα.