Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Απασχόληση Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 6331/380/02-08-2019 Απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2019 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2020 Α. […]

Λειτουργία ΔΙΕΚ Για Τους Καλοκαιρινούς Μήνες

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/7/2019 έως και 31/8/2019 η γραμματεία του ΔΙΕΚ θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 10:00πμ έως 14:00μμ. Επίσης σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τα όλα τα ΔΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 5/8/2019 έως 16/8/2019.