Αποτελέσματα Τελικών Εξετάσεων Και Αποτελέσματα Επίδοσης

Έχουν αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ Καρδίτσας τα Αποτελέσματα των Τελικών Εξετάσεων και τα Αποτελέσματα Επίδοσης.