Νέο Πρόγραμμα

Νέο πρόγραμμα για την ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ