Σεπ 10 2011

Το εγκόλπιο της ορθής γραφής

Συντάκτης: κάτω από εκπαίδευση

Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής, δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο το 1998. Μεταξύ άλλων που πρέπει να ξαναδιαβάσουμε βρήκα και αυτά: Όταν το πολύ προσδιορίζει επίθετο και όχι ουσιαστικό, είναι άκλιτο επίρρημα και γράφεται πάντοτε με ένα λάμδα και ύψιλον. Γράφουμε: πολύ καλός καιρός· πολύ περισσότεροι άνθρωποι (όχι: πολλοί περισσότεροι άνθρωποι)· πολύ περισσότερα χρήματα (όχι: πολλά περισσότερα […]

22 Σχόλια