Ιούν 29 2019

Υπάρχει και μια εκπαίδευση – Βαγγέλης Ιντζίδης (29/6/2019)

Υπάρχει και μια εκπαίδευση στην οποία οι μαθητές επεξεργάζονται την πραγματική απόδειξη από τη μετακίνηση του δασκάλου τους με ταξί.

Υπάρχει και μια εκπαίδευση - Βαγγέλης Ιντζίδης

Υπάρχει και μια εκπαίδευση στην οποία οι μαθητές έχουν

(1) να βρουν λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με χρόνο

(2) να διακρίνουν σε αυτές τις λέξεις και φράσεις πότε ο χρόνος συνδέεται με τη διαδικασία της μετακίνησης (Έναρξη αναμονής) και πότε μετασχηματίζεται σε αξία χρηματική(έναρξη νόμιμης απόδειξης- λήξη νόμιμης απόδειξης)

(3) να προσδιορίσουν ποιοι συμμετέχουν έμμεσα και ποιοι άμεσα σε αυτή τη διαδικασία και αν υποδηλώνεται μια ιεραρχία ανάμεσά τους (Περιφέρεια Αττικής – ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου – ΑΔΗΜ – Ιωάννης/Εκμεταλλευτής)

(4) να βρουν λέξεις και συντομογραφίες οι οποίες δημιουργούν ένα σημασιολογικό πεδίο (λόγου χάρη ΔΟΥ – ΦΠΑ κ.λπ.)

(5) να φτάσουν την επεξεργασία τους ίσαμε την ονοματοποίηση (από τη γραμματική κατηγορία ρήμα στη γραμματική κατηγορία όνομα – εκμεταλλεύομαι – εκμεταλλευτής) μα και ίσαμε

(6)στην οργάνωση μιας συζήτησης γύρω από την έννοια της αμοιβής και του χρόνου…(για παράδειγμα» Σε ποιες περιπτώσεις ο χρόνος πρέπει να αμείβεται και γιατί;»). στη διεπαφή της γλωσσικής αγωγής με την εκπαίδευση στην ιδιότητα του δημοκρατικού Πολίτη

Υπάρχει μια εκπαίδευση που σχεδιάζει με αφορμή αυτή την απόδειξη εξαιρετικά μαθηματικά προβλήματα…
Υπάρχει μια εκπαίδευση που οι φοιτητές μπορούν

να αναλύσουν την επικοινωνία στο συνεχές προφορικός – γραπτός λόγος γύρω από αυτή την απόδειξη

(2) να εντοπίσουν τη διακειμενικότητα την ένταξη δηλαδή της απόδειξης σε ένα δίκτυο κειμένων οπως είναι οι αναφερόμενοι νόμοι)

(3) να εντοπίσουν το πώς προσδιορίζονται οι κοινωνικοί δράστες σε αυτή την απόδειξη (υπερπροσδιορισμένου, επωφελούμενοι κ.λπ.)

(4) να συζητήσουν τις γραμματικές και τις λεξικές μεταφορές

(5) να εντοπίσουν τις νομιμοποιητικές πρακτικές της διαδικασίας

(6) να συζητήσουν τη γραμματική της εμπειρίας (Συστημική Λειτουργική Γραμματική) σε σχέση με το περικείμενο της κουλτούρας και το περικείμενο της περίστασης κ.ά.

ΚΑΙ

Υπάρχει μια εκπαίδευση όπου στον 21ο αιώνα επιμένει κάποιος ότι ο διορθωτής στον υπολογιστή κάνει κακό στα παιδιά (λες και πρόκειται να σταματήσει την εξέλιξη)…και πάλι προσοχή για την ορθογραφία υπάρχουν εξαιρετικά σύγχρονοι τρόποι άσκησης/σπουδής…

Υπάρχει μια εκπαίδευση όπου το θετικό και το αρνητικό αξιολογείται επί τη βάσει ασκήσεων του τύπου (που έχουν δοθεί καθ’ υπερβολή στο δημοτικό και όχι μόνον): Να κλιθούν ο βοσκός, ο άνθρωπος και ό,τι άλλο του φανεί καθενός…-Προσοχή κανείς δεν λέει ότι δεν χρειάζονται τα κλιτικά παραδείγματα αλλά με μια γραμματική εργαλείο για να αναλυθεί η ανθρώπινη εμπειρία κι όχι μια γραμματική αποκομμένη πλήρως από τη γλωσσική χρήση και την άσκηση σε επίπεδα ύφους και κειμενικά είδη…μια γραφειοκρατική μηχανική δεν είναι γραμματική

Υπάρχει η εκπαίδευση και υπάρχει και η άμωμος μούχλα…

΄Εχουν οργανωθεί διάλογοι για την Παιδεία από εποχής Τρίτση και μέχρι πρόσφατα (η Επιτροπή του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία) με πολλές άλλες ενδιάμεσα αλλά και πολλές παλαιότερα… ένα βήμα μπροστά και πάλι στα ίδια…»Θα κάνουμε αρχαία από μετάφραση ή όχι…Θα βάλουμε αυτό το μάθημα ή όχι…» ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί στο πλουραλιστικό, συμπεριληπτικό σχολειό.

Αλλά το σχολείο ότι θα είναι – αν και υποχρεωτικό – χωρισμένο σε τάξεις και μαθήματα και η γνώση πάει πότε με το κιλό της φωτοτυπίας και πότε με το κιλό των αμάσητων που καταπίνονται σελίδων δεν φαίνεται να απασχολεί εδώ κανέναν και ο κόσμος γύρω μας πειραματίζεται, τολμά να εκπαιδεύσει τα παιδιά να βλέπουν και να ακούν…να βλέπουν και να ακούν – δις (στη Σουηδία και στην Αυστραλία δοκιμάζονται σχολεία δίχως τάξεις και ένα στεγανοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών)

Υπάρχει και μια εκπαίδευση για την οποία κανένα παιδί δεν είναι πρόβλημα αλλά το σχολείο είναι πάντα ένα πρόβλημα προς επίλυση…

Βαγγέλης Ιντζίδης

ΥΓ Και μπορεί να μου πει κάποιος/α ότι αυτά δεν γίνονται σε τάξεις με δυσκολεμένα παιδιά…

Ανταπαντώ με υλικό που έχουμε συγκεντρώσει και από τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πως τα παιδιά που αμέσως «μπαίνουν» σε τέτοια μαθήματα είναι τα παιδιά που έχουν δυσορθογραφία ή έχουν αξιολογηθεί στο φάσμα κάποιας μαθησιακής δυσκολίας…Σε κάθε περίπτωση η όποια δυσκολία συνεχώς δουλεύεται και ΑΣΦΑΛΩΣ υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες και με άλλο υλικό για κάθε παιδί… και όχι όλα στον Προκρούστη…
Υπάρχει μια εκπαίδευση που εξασφαλίζει εναλλακτικές ΚΑΙ ισοδύναμες διαδρομές εισόδου και εξόδου σε αυτή και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μαθητή, του φοιτητή, του εκπαιδευόμενου και υπάρχει και μια εκπαίδευση που αποκλείει και περιθωριοποιεί. Υπάρχει μια εκπαίδευση που έχει θετικές συνέπειες στην Κοινωνία και κοστίζει υλικά και άυλα.

22 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση