Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Υλοποίηση Προγραμμάτων'

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, μετά την αποστολή από το ΥΠΑΙΘ της υπ’ αριθμ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκυκλίου με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2020-21». (βλ. συνημμένα αρχεία)

Για την Υποβολή Προγράμματος Αγωγής Υγείας είναι απαραίτητο να αποσταλούν στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: health-promotion@dide.ach.sch.gr

έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, τα εξής:

  • Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Αγωγής Υγείας.
  • Αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων που εγκρίνει το πρόγραμμα.
  • Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας, με την τάξη και το τμήμα τους.

Συνημμένα:

Έγγραφο για την Υποβολή Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2020 -2021

Θεματικές και Δίκτυα Αγωγής Υγείας

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Προγράμαμτος ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020-2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Υ. 2020-21

ΔΗΛΩΣΗ συγκατάθεσης Γονέα-Κηδεμόνα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-BUG αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό υλικό (στον ιστότοπο www.e-bug.eu μπορείτε να δείτε «Coronavirus (COVID-19): Read our page on coronavirus for health information and advice» με παρουσιάσεις, παιχνίδια, videos και animations)  το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό Προαγωγής Υγείας και το Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας, σε συνεργασία με 18 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από τον Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας… (βλ. συνημμένα αρχεία)

Έγγραφο -Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-BUG

Εκπαιδευτικό υλικό-e-bug

f1 φύλλο εργασίας

f2 σταυρόλεξο

f3 αναζήτηση λέξεων

handwash

 

ΣΧ. η με Αρ. ΠρωτΦ13/17836/Δ7/07-02-2020 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για το σχολικό έτος 2019-20 δύνανται:

α) να αιτηθούν εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών τους σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται και υλοποιούνται από αυτά

            β) να υποβάλουν αίτηση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τους

            γ) να αιτηθούν τη συμμετοχή τους σε θεματικά δίκτυα των ΚΠΕ (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή)

!!! Έως τις 21/02/2020 οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας καταθέτουν στην Υπεύθυνη Α.Υ. (E-mailhealth-promotion@dide.ach.sch.grΑΙΤΗΣΗ (επισυνάπτεται φόρμα) παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΚΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια του προγράμματος που υλοποιούν με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Οι σχολικές μονάδες για κάθε πρόγραμμα που εκπονούν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε δύο (2) ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σχολική μονάδα, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι δύο (2): μία (1) επίσκεψη σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας όπου ανήκει το σχολείο και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε Συναφή Προγράμματα ΚΠΕ με τις Θεματικές της ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ καθώς ποια ΚΠΕ είναι Εντός ή Εκτός εμβέλειας για τα σχολεία του νομού Αχαΐας

Επισυνάπτονται:

1. Συναφή Προγράμματα ΚΠΕ με Θεματικές ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ για επισκέψεις σε ΚΠΕ 2020

3. ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» διοργανώνουν για την σχολική χρονιά 2019-2020 επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για μαθητές σε θέματα σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα….

Αναλυτικά, το σχλ. έτος 2019-2020 πρόκειται να υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα:

Α. Επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς:

  1. Σεμινάριο με θέμα:«Αναπτύσσοντας δεξιότητες ζωής – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού»
  2. Σεμινάριο με θέμα: «Τεχνικές Βιωματκής Μάθησης στο σχολικό περιβάλλον»
  3. Επιμόρφωση με θέμα: «Ομάδα Ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών Δ/βάθμιας Εκπ/σης»
  4. Σεμινάριο με θέμα: «Εφηβεία & Εξαρτήσεις»

Β. Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές …. (βλ. συνημμένο αρχείο)

Επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά προγράμματα_ Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων_signed

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τα σχολεία του Δικτύου ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

 

 »Κινούμαστε Χορεύοντας και Περπατώντας  – ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»

 

σας προσκαλούν στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ«

 

την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ.

 

στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στη Μουσικοχορευτική Eκδήλωση είναι:

2ο Γυμνάσιο Πατρών, 5ο Γυμνάσιο Πατρών, 12ο Γυμνάσιο Πατρών, Γυμνάσιο Καστριτσίου, 10ο ΓΕΛ Πατρών, 12ο ΓΕΛ Πατρών, ΓΕΛ Λουσικών, 7ο ΕΠΑΛ Πατρών, ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας

Επισυνάπτονται: Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Αφίσα της Εκδήλωσης

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ – ΑΦΙΣΑ

Οι Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σας ενημερώνουν ότι στο πλαίσιο των   δράσεων της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, που διοργανώνει η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»σχολεία της περιοχής και ομάδες μαθητών που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας) μπορούν να συμμετέχουν στη δράση Αναμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων,  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 στον εξωτερικό – προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»… (βλ. συνημμένο αρχείο) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τα σχολεία του Δικτύου Αγωγής Υγείας «Λαβύρινθος»

σας εύχονται

Κ Α Λ Ε Σ  Α Π Ο Κ Ρ Ι Ε Σ !

Τα κοστούμια που δημιούργησαν οι μαθητές του «Λαβύρινθου» στο πλαίσιο της δράσης

«Art & Recycling – Δημιουργώ Ανακυκλώνοντας»

φιλοξενήθηκαν στην έκθεση καρναβαλικών στολών του Δήμου στην «Αγορά Αργύρη»

και θα φορεθούν από τους /τις μαθητές /τριες  που θα συμμετέχουν με ένα καλλιτεχνικό δρώμενο στην Παρέλαση Αρμάτων του Δήμου Πατρέων,

στις 08 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 μ.μ.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στις δράσεις είναι:

5ο Γυμνάσιο Πατρών, 12ο Γυμνάσιο Πατρών, Γυμνάσιο Καστριτσίου, 12ο ΓΕΛ Πατρών, ΓΕΛ Λουσικών, 7ο  ΕΠΑ.Λ. Πατρών,  ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας

 

Επισυνάπτονται οι αφίσες  και το δελτίο τύπου των δράσεων με φωτογραφίες των μαθητικών δημιουργιών.

Δελτίο Τύπου

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας σας προσκαλεί στο Ιατρο-εκπαιδευτικό Συνέδριο

«Νέοι και ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, το Ευ ζην υπόθεση όλων μας»,

την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, 09.00-21.30,

στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

          (21.30 -23.00: Συναυλία με την Ε. Τσαλιγοπούλου – ελεύθερη είσοδος)

Το Συνέδριο, τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και  οργανώνεται από την Ογκολογική Μονάδα του Γεν. Νοσοκομείου Πατρών «O Άγιος Ανδρέας», τις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας – τμήματα Αγωγής Υγείας και τις «Γυναίκες στην Ογκολογία», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας… (βλ. συνημμένο αρχείο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα σχολεία του Δικτύου ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

«Κινούμαστε Χορεύοντας και Περπατώντας «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»

σας προσκαλούν στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «εν χορώ»

την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, 7.30 μ.μ.

στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Παιδοψυχιατριακό Τμήμα του «Καραμανδανείου» Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, διοργανώνει Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πρόληψης που υλοποιούνται σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ  αρμοδιότητάς της με θέμα: «Oμάδες προσωπικής ανάπτυξης και επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Καραμανδανείου Νοσοκομείου (Κορύλλων 2, Περιοχή Κάστρου Πατρών) και θα ολοκληρωθεί σε τρεις συναντήσεις, στις 20 Απριλίου, στις 27 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρες 19.00-21.30.  Αφορά τους εκπαιδευτικούς τριών σχολικών μονάδων, του 6ου ΕΠΑΛ Πατρών, του 2ου ΕΚ Πατρών και του ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας, όπου έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για τους μαθητές «Oμάδες προσωπικής ανάπτυξης και επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα».

    ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του παρακάτω πίνακα στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Παιδοψυχιατριακού Τμήματος του «Καραμανδανείου» Γ.Ν.Π.Π., στις 20 Απριλίου, στις 27 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2018…. (βλ. συνημμένο αρχείο)

Έγκριση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο Σεμινάριο

Παλιότερα Άρθρα »

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων