Γιατί τεχνολογία στην εκπαίδευση;

Ενώ ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί ακόμη να είναι αποδοτικός, το να χρησιμοποιείς τα «εργαλεία» που υπάρχουν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει νέους ορίζοντες στη μάθηση, που δεν υπήρχαν πριν 20 χρόνια.

Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν διαπιστώσει ότι εξοικονομούν χρόνο και βελτιώνουν σημαντικά το επίπεδο μάθησης των μαθητών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό έξω από την σχολική αίθουσα. Αυτό τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το χρόνο των συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο για επεξηγήσεις και επίλυση προβλημάτων.

Οι συζητήσεις σε ηλεκτρονικό περιβάλλον (L.M.S.) δίνουν σε πολλούς μαθητές την ευκαιρία να εκφραστούν με τρόπους που δεν θα μπορούσαν σε μια συνηθισμένη τάξη. Πολλοί μαθητές αποφεύγουν να μιλήσουν στην τάξη επειδή είναι ντροπαλοί, δεν είναι σίγουροι ή επίσης και εξαιτίας δυσκολιών στην ομιλία. Είναι εξαιρετικά καλό για πολλούς μαθητές να έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να συντάξουν ερωτήσεις ή απαντήσεις σε μια online συζήτηση. Οι εκπαιδευτές πάρα πολύ συχνά αναφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε online συζητήσεις από ότι σε μια αίθουσα διδασκαλίας.