ΒΠ : Ερωτηματολόγιο πάνω στα ΥκΔ (εντολές Linux)

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΥκΔ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ : Ερωτηματολόγιο πάνω στα ΥκΔ (εντολές Linux)

Εδώ θα βρείτε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για μερικές από τις εντολές που μάθαμε στο εργαστήριο.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται