ΒΠ – ΥκΔ – ΛΣ – Setting up a complete webserver (part4) – Θέματα ασφάλειας

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΛΣ, ΥκΔ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΥκΔ – ΛΣ – Setting up a complete webserver (part4) – Θέματα ασφάλειας

/ var / log / auth.log → Αρχείο καταγραφών….

(tail -f auth.log)

sshd – Αλλαγή πόρτας του server ssh (sshd)

/ etc / ssh → Οι ρυθμίσεις του ssh

nano sshd_config → Port 4444

systemctl restart sshd

Μην ξεχάσετε να αλλάξετε την πόρτα στο putty!

(ssh 111.111.111.111 -p 4444)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται