ΒΠ – ΥκΔ – Φύλλα Εργασίας για Δίκτυα

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΥκΔ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΥκΔ – Φύλλα Εργασίας για Δίκτυα

(τα παρακάτω φύλλα εργασίας είναι σχεδιασμένα για χρήση εντός του σχολικού εργαστηρίου)

1. Client Server part 1 (iperf)

2. Client-Server part 2 (iperf, nc)

3.ΥκΔ : Ύλη Διαγωνίσματος

3.Test

4. Client-Server part 3 (firefox, nc)

5.DNS (ping)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται