ΒΠ – ΥκΔ – OSI Model

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΥκΔ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΥκΔ – OSI Model

Ασκηση (μέχρι την Παρασκευή)

Δείτε το παρακάτω βίντεο και περιγράψτε με δικά σας λόγια τι κάνει κάθε επίπεδο του OSI Layer.

(Θα βρείτε σχετικές πληροφορίες στο βιβλίο μας στην σελίδα 86 στην παράγραφο «3.3 το μοντέλο αναφοράς OSI»)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται