ΒΠ – ΥκΔ – Το πρόγραμμα nc και το HTTP πρωτόκολλο

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΥκΔ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΥκΔ – Το πρόγραμμα nc και το HTTP πρωτόκολλο

ΒΠ – ΥκΔ – Σημειώσεις DNS, DHCP, ports IPs

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται