ΒΠ – ΥκΔ και ΛΣ – Πόρτες, Servers και άλλα

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΛΣ, ΥκΔ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΥκΔ και ΛΣ – Πόρτες, Servers και άλλα

Θεωρία

Σημειώσεις

ΒΠ – ΥκΔ – Σημειώσεις DNS, ports IPs

Ασκήσεις

Πρώτη άσκηση

Βρείτε άλλες well known ports (πολύ γνωστές πόρτες) από την ιστοσελίδα αυτή της Wikipedia.

Δεύτερη άσκηση

Εκτός από τον Apache, μπορείτε να βρείτε άλλο πρόγραμμα Web Server (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα εδώ)

Τρίτη άσκηση

Βρείτε τους DNS Servers που έχει το κινητό σας.

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται